Danish Design is een gedeponeerd handelsmerk van en volledig eigendom van Weisz Group. Weisz Group is gevestigd aan de Heijermanslaan 47A, 1422 GV, Uithoorn, Nederland.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33184494.
BTW-nummer: NL008614775B01.
Telefonisch contact: + 31 (0) 20 679 46 33
Contact per e-mail: info@weiszgroup.com

Neem contact op met Danish Design via onze Customer Service.

1. Auteursrecht

Danish Design, of de relevante eigenaar, behoudt alle rechten (inclusief auteursrechten, domeinnamen, handelsmerken, octrooien en elk ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (inclusief alle teksten, foto's, afbeeldingen en logo's). U mag niet alles of delen van deze website (inclusief het printen op papier) kopiëren of reproduceren, tenzij het is voor het plaatsen van een bestelling bij Danish Design of om deze website als promotiemiddel te gebruiken. Behoudens voornoemde doeleinden mogen de op deze website beschikbare materialen en informatie niet worden gebruikt – in het bijzonder niet gereproduceerd, doorverkocht, gewijzigd of gepubliceerd – zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Danish Design.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, aankopen en leveringen van Danish Design producten via de website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen via danishdesign.com.
 2. In het geval van een discrepantie tussen taalversies prevaleert de Nederlandse versie.
 3. Door Danish Design producten via de website te bestellen, stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.
 4. Danish Design heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. Aanbieding

 1. Indien een aanbod onderhevig is aan een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod. Onze aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 2. Danish Design is niet gebonden aan kennelijke fouten of fouten in onze aanbiedingen.
 3. Elk aanbod bevat informatie die de koper duidelijk maakt welke rechten en plichten verband houden met de aanvaarding van het aanbod. 

4. Product
Danish Design heeft het recht om prijzen aan te passen, extra kosten te rekenen en productinformatie te wijzigen, zoals productfoto's en aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen en informatieve teksten die beschikbaar zijn, weerspiegelen het product zoveel mogelijk. We behouden ons het recht voor eventuele fouten die op de pagina worden weergegeven en kunnen niet garanderen dat alle foto's nauwkeurig het ware uiterlijk van het horloge weergeven. De afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van de kleurinstellingen in uw computer. Alle foto's dienen alleen als illustraties te worden gezien en garanderen geen correcte weergave en eigenschappen.

5. Contract

 1. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de koper en Danish Design, op het moment dat de koper een aanbod van Danish Design aanvaardt en alle voorwaarden om dit aanbod te accepteren zijn vervuld.
 2. Danish Design bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van elektronisch geaccepteerde aanbiedingen naar het e-mailadres dat door de koper is verstrekt zodra dit is geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het juiste e-mailadres te verstrekken tijdens het bestelproces. De koper kan de overeenkomst ontbinden zolang de aanvaarding niet door Danish Design is bevestigd aan het door de koper verstrekte e-mailadres.
 3. Danish Design kan informatie verkrijgen – binnen wettelijke kaders – over het vermogen van de koper om zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen, alsook over feiten en factoren die van belang zijn voor de verantwoorde totstandkoming van het contract. Indien dat onderzoek Danish Design de juiste gronden geeft om de overeenkomst af te sluiten, dan heeft hij het recht om, gesteund door redenen, een bestelling of aanvraag te verwerpen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.
 4. Danish Design stuurt de koper uiterlijk bij het leveren van een product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:
  1. het adres van Danish Design waar de koper klachten kan indienen;
  2. de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode om dit te doen;
  3. informatie over garantie en reparaties;
  4. de prijs, inclusief alle belastingen op het product;
  5. de wijze van levering; en
  6. en het modelformulier voor herroepingsrecht.

6. BTW
Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het geval dat een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU, wordt de BTW verwijderd bij de kassa. Let op: in het geval van een bestelling die wordt verzonden naar een adres buiten de EU, kan de koper worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven wanneer de zending het opgegeven afleveradres bereikt. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Er zij op gewezen dat Danish Design geen controle heeft over deze heffingen en dat, aangezien deze heffingen voor verschillende landen verschillend zijn, Danish Design hun bedrag niet kan voorspellen. Danish Design adviseert de koper om contact op te nemen met het lokale douanekantoor voor meer informatie.

7. Betalings-en promotiecodes

 1. Bekijk de webshop om te zien welke veilige betaalmethode wij aanbieden.
 2. De koper is gebonden aan de voorwaarden van de betalingsaanbieder van zijn keuze met betrekking tot de betaling. Danish Design heeft geen zeggenschap over deze algemene voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.
 3. Promotiecodes moeten tijdens het afrekenen worden ingevoerd om geldig te zijn. Een poging om een promotiecode na aankoop toe te voegen, wordt niet gehonoreerd.

8. Levering
Danish Design verstuurt naar geselecteerde landen. Leveringen worden gedaan in samenwerking met de postdiensten en hun partners. Raadpleeg onze Shipping Policy.

9. Retourbeleid
Je hebt het recht om alle producten die je rechtstreeks van DanishDesign.com hebt gekocht binnen 14 dagen na ontvangst van het object terug te sturen. 

Het retouradres voor alle retouren is:
Weisz Group
Attn: return of Danish Design
Heijermanslaan 47A
1422 GV, Uithoorn
Nederland

Raadpleeg ons Retourbeleid.

10. Garantie
Danish Design garantietermijn: twee jaar vanaf de datum van aankoop. Raadpleeg voor meer informatie onze Warranty page.

11. Persoonsgegevens en privacy
Danish Design voldoet aan de privacyregels van de Europese Unie. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacy Policy.

12. Toepasselijk recht
Deze website wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. In geval van een discrepantie of verschil in interpretatie tussen verschillende taalversies van deze disclaimer, prevaleert de Nederlandse taalversie.

13. Wijzigingen
Danish Design behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de voorwaarden van deze disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.